Op 31 mei a.s. (van 10.00-17.00 uur) organiseert WUR Open Teelten op haar locatie in Lelystad een evenement, getiteld:

“De High Tech en Robot dag – Onkruidbestrijding met minimale chemie & arbeid”.

 Deze dag is een gezamenlijk initiatief van WUR Open Teelten, Boerderij van de Toekomst, NPPL (Nationale Proeftuin Precisielandbouw), in samenwerking met MISSET / Future Farming als media-partner.

 Op deze dag wordt u als kennis- en/of technologieleverancier uitgenodigd om uw producten te demonstreren of te tonen op het gebied van onkruidbestrijding (of daaraan annex zijn) en passen in de huidige en toekomstige bedrijfsvoering van het open teelten bedrijf. Te denken valt aan:

  • toepassingen die gebruik maken van sensoren (gewas sensing, bodem sensing,…)
  • autonome voertuigen, drones, satelliettoepassingen
  • mechanische onkruidbestrijding (bijv. intrarow schoffelsystemen)
  • hoogwaardige spuittechnieken
  • precisielandbouw adviessystemen.
  • De High Tech en Robot dag richt zich op akkerbouwers en haar periferie.

Adres:
Edelhertweg 1
8219 PH Lelystad