Search and rescue

Drone reddingen en opsporing.

Als er zich een ramp heeft voorgedaan waarbij mensen ingesloten of bedolven zijn, kunnen er speciale SAR teams ingezet worden om bijstand te verlenen. Deze teams zijn opgeleid om in de meest uiteenlopende situaties mensen te kunnen lokaliseren en bevrijden. Om een goed overzicht van een situatie te verkrijgen kan een drone worden ingezet. Deze kan bijvoorbeeld, met behulp van specifieke software, snel een orthografische 2D map maken of zelfs een 3D scan. Deze map van het te onderzoeken gebied is voor een commandant van een SAR team een belangrijk hulpmiddel.

Speciaal voor SAR diensten is er de H520E RTK, uitgerust met de CGOETX restlichtcamera, om onder lastige condities goede beelden te verzamelen van het getroffen gebied. Tevens kan deze camera thermische beelden verzamelen. Ook zijn de E10TvX en de E30ZX belangrijke camera’s in dit kader.

Door rook kijken kan doorslaggevend zijn tijdens een calamiteit waarbij er brand is opgetreden. De E10TvX is een belangrijke thermische camera om hotspots direct te ontdekken, of om personen die door de rook aan het oog worden onttrokken te zien. Doordat de E10TvX camera zowel thermisch beeld als wel restlichtbeeld kan produceren, is er veel meer detail te zien in het donker. Dit beeld kan in overlap worden bekeken of als picture-in-picture. Er kan snel gewisseld worden tussen beide modi zodat altijd snel het juiste image wordt aangeboden. Door de hoge resolutie kan er, ook op afstand, een helder image worden verkregen.

 

Toepassingsgebieden:
Reddingsoperaties, vermissingen