In Nederland- en wel in het Brabantse Drunen- zijn sinds 1 juni jongstleden de deuren van het Yuneec Experience Center Nederland B.V. (YECN), geopend voor het publiek.
Marcel de Graaf (COO Yuneec Europe) zegt: ”Het is voor Yuneec belangrijk dat de apparatuur die wij leveren op de juiste manier onder de aandacht wordt gebracht van de markt. Het voordeel van dit Experience Center voor de Nederlandse markt is dat er een plek is waar men naar toe kan gaan om onze nieuwste producten te bekijken, te testen en- omdat er ook voorraad wordt gehouden- uiteraard te kopen.
Daarnaast wordt ook een vergaande service geboden door het Experience Center. Deze plek moet een kenniscentrum zijn binnen deze industrie en het is de bedoeling dat er uiteindelijk meerdere van dit soort centra in Europa worden gevestigd
.”

 Yuneec heeft zich toegelegd op de commerciële toepassingen van de drone industrie en maakt daar zeer professionele apparatuur voor. De markt vraagt om een totaaloplossing waarbij de drone en payload centraal staat als dataverzamelaar. Maar het is natuurlijk ook belangrijk dat er kennis is van de toepassing zodat de juiste keuzes gemaakt kunnen worden met als doel dat de investering zo goed mogelijk rendeert!

Willem Butselaar (Sales & After Sales YECN) vertelt: “In het Experience Center zorgen wij voor een zo breed mogelijke presentatie van apparatuur, toepassingen en kennis zodat er een goed overzicht wordt geboden van alle mogelijkheden. Samen met de klant kijken wij naar de gevraagde toepassing en werken aan een zo eenvoudig mogelijke oplossing voor deze toepassing. Dit brengen wij vervolgens middels een proefopstelling in combinatie met een proefvlucht samen in een toepassingshandleiding. Het is de bedoeling dat de klant vervolgens de apparatuur zonder problemen en zo eenvoudig mogelijk in gebruik kan nemen. Wij zijn van mening dat de afstand tot de markt van deze hoogwaardige technologie door onze werkwijze zal worden verkleind. De drempel moet- en kan ook- lager!

De in-huis kennis van de mensen van het Experience Center is- zowel theoretisch als uit de praktijk- divers. De piloten hebben vele vlieguren en is er ook kennis van- en ervaring met- vele vormen van inspectie.

In het Nederlandse Experience Center hebben wij RPA-L piloten, uiteraard met A1, A3, A2 licenties, Thermografie level1 medewerker voor thermisch gebouw- en dak inspectie en overige thermische inspecties, Videografie en fotografie inclusief editing, Vlieg Instructeurs, Radio Telefonie Licentie.

De medewerkers van Yuneec Experience Center Nederland hebben ook vele uren vliegervaring binnen een veelvoud aan toepassingen.